Poptávka

Vinařství Ekovinice Kostelanský, Lipov

Naše vinařství vzniklo v roce 2006. Obhospodařujeme 12000 keřů révy vinné, odrůd typických pro naši oblast, jsou to především odrůdy Sylvánské zelené, Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské modré a Zweigeltrebe.

Naše vinice se nachází v jedné z nejstarších lokalit, ve viniční trati Radostná. Od svého vzniku se naše vinařství zaměřilo na ekologický způsob pěstování révy, s minimálním použitím chemických prostředků, s vyloučením herbicidů a s užitím některých biodynamických prvků při ošetřování vinice.

Naše filozofie je vyrábět vína s odrůdovým charakterem, vína, ve kterých se odráží nejen vlastnosti půdy typické pro úpatí Bílých Karpat, ale i klima naší oblasti, kde říčka Velička opouští sevřená údolí a rozlévá se do široké říční nivy, rovněž však charakter jednotlivých ročníků.

Proto Vás zveme k ochutnání této harmonie chuti, vůně a barvy, ve které se zúročuje umění a zkušenosti získané od mnoha generací naších předků.